Úvodná stránka

www.kvant.sk

Váš dodávateľ meracej techniky

www.meranie.sk
 
Meranie.sk / Váš dodávateľ meracej techniky

Monitorovacie systémy (On-line)

 • Merania stavu výrobných procesov
 • Detekcia udalostí
 • Termovízne systémy
 • Rozmerové analýzy výrobkov
 • Detekcia chýb materiálov
 • Expertné systémy

Kontrola kvality (On-line)

 • Triedenie výrobkov do kvalitatívnych kategórii
 • Detekcia chybných výrobkov
 • Prítomnosť komponentov
 • Osádzanie SMD súčiastok

Laboratórne spracovanie (Off-line)

 • Digitalizácia obrazu z mikroskopov
 • Digitálne spracovanie obrazu
 • Merania objektov (vzdialenosti, veľkosti, uhly s iné)
 • Analýza snímaných častíc (počet, rozmery a iné)
 • Farebné vyhodnocovanie
 • Komparačné metódy
 • Vyhľadávanie vzorov
 • Aplikácie pre forenzné vedy

Novinky

Rozšírili sme našu ponuku o špičkové meracie prístroje:

 • Agilent
 • Tektronix
 • Keithley
 • FLUKE
 • a ďalšie.

Partneri